• Cheile Sohodolului - peisaj
Home / 
Home

Prezentare proiect


I.    Titlu proiect: Focus Oltenia

II.    Solicitant:  Asociația Focus Oltenia

III.    Stadiu proiect:  in implementare

IV.    Linia de finanțare:  Programul Operaţional Regional 2007-2013; Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului; Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică; Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice

V.    Valori aferente proiectului:

 
VI.    Istoric

VII.    Scurta prezentare a proiectului
a)    Descrierea obiectivului:
    Proiectul vizează promovarea obiectivelor turistice din regiunea de nord a Olteniei cuprinse in arcul geografic descris de localitățile Râmnicu Vâlcea, Horezu, Baia de Fier, Novaci, Targu-Jiu, Tismana, Baia de Arama si Ponoarele, delimitat la est de râul Olt si la vest - sud vest de râul Cerna si fluviul Dunărea.
           Vor fi promovate 63 de obiective turistice naturale și antropice ce se regăsesc în Oltenia de sub munte, precum: Mănăstiri; Chei; Peșteri; Cule; Centre Etnografice; Sărbători Folclorice; Alte Obiective Naturale.
     Obiectivele proiectului:
- Asigurarea unei vizibilitati corespunzatoare a obiectivelor turistice prezentate in cadrul proiectului,  prin realizarea unei expozitii permanente de fotografie si materiale de promovare (albume, harti turistice, CD-uri, pliante, etc) in cadrul careia se vor organiza cel putin 6 evenimente de promovare, precum si participarea la 3 evenimente nationale cu traditie in promovarea turismului;
-  Sensibilizarea organizatiilor locale si regionale care au in administrare obiective de interes turistic pentru realizarea unor materiale de promovare eficiente si de calitate, oferind accesul gratuit la „banca de date si imagine” creata in cadrul proiectului, care contine informatii si fotografii in format digital si care va  permite  un tipar de calitate;
- Crearea unei baze de date informatizate, pentru obiectivele turistice prezentate, prin realizarea unui portal web;
- Intensificare activitatii turistice care va determina cresterea medie a sejurului turistic prin promovarea turismului in Oltenia;

b)    Indicatori principali aferenți proiectului:
Denumire indicator    Valoare indicator
Flyere - 63 modele    63.000
Pliante - 20 modele    18.000
Afișe, postere publicitare - 20 modele    2.000
Albume - 6 modele    600
Tricouri și șepci personalizate    900
Fotomontaje - 6 modele tip poster    600
Casete luminoase – 2 modele     2
Bannere stradale - 10 modele    10
Afișe publicitare-hartă turistică    100
CD (concept si tiparire)    1.000
Participare la targuri de turism    3
Anunturi in presa    11
Difuzare spot TV    2
Amenajare expozitie permanenta in Craiova    1
Expozitie permanenta de promovare – numar de evenimente vernisate    6
Banca de date și fotografi    1
Portal web    1
Harti turistice    10.000

VIII.    Localizare:  Nordul Olteniei