Obiective Antropice / Manastiri / Manastirea Bolnita / Descriere Bolnita / 
Descriere Bolnita
Biserica Bolniță a Episcopiei Râmnicului 

Biserica Bolniță a Episcopiei Râmnicului a fost zidită în incinta reședinței Episcopiei Râmnicului, de către episcopul Climent, în anul 1745, cu ajutorul cuviosului ieromonah, chir Teodor și al monahului Pahomie.

Elemente arhitecturale

Biserica are hramul „Adormirea Maicii Domnului”, fiind zidită în forma de corabie cu pridvor pe stâlpi în faţă, într-un stil arhitectural românesc. Este de mici proporţii şi are un interior intim. Catapeteasma este de zid cu icoane de valoare însemnată.

Naosul e despărţit de pronaos printr-un zid gros care serveşte şi la sprijinirea bolţii bisericii. Pictura este executată în frescă, în stil bizantin. În pronaos, se află chipul vrednicului ei ctitor, episcopul Climent, înalt la statură şi cu figura blândă. Este îmbrăcat în mantie arhierească, poartă potcap şi camilafcă, iar în mână cârja arhierească.
Istoric

Din Actul de fundație, redactat de episcopul Climent, reiese că zidirea a început la 1745 şi s-a terminat în anul 1746 şi abia în anul 1748 s-auîncheiat lucrările de tencuit şi pictat.
In urma vizitei mitropolitului Neofit în Țara Românească, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, acesta va nota despre proaspăt terminata reconstrucție a bisericii: „Biserica cea veche s-a reclădit de episcopul Climent, care a ridicat și biserica de la cimitirul Sfintei Episcopii „Bolnița”, unde se serbează hramul Adormirea Maicii Domnului".

Elemente specifice

În vechime, atât mânăstirile mari, cât şi episcopiile care dispuneau de personal numeros, pe lângă biserica centrală unde se oficiau slujbele solemne, îşi mai clădeau şi câte o biserică mai mică numită „Bolniţă”. De obicei, aceasta se ridica în apropierea clădirilor ce adăposteau personalul în vârstă şi bolnav, precum şi pe cei ce prestau munci permanente în gospodăria obştii respective.

O astfel de Bolniţă a fost zidită şi în incinta reşedinţei Episcopiei Râmnicului.

Sub poalele „Dealului Capelei”, de o parte și de alta în fața bisericuței Bolniță, se află două corpuri de clădiri ridicate pe ruinele „caselor Bolniței” ce au fost la început chiliile ieromonahului Teodor Olănescu, ale lui Pahomie Bujoreanu și Leontie Monahul, ctitori ai Bisericii Bolniță, alături de Climent Episcopul. În timp, ele au servit ca spital, în vremea războiului pentru independență, sau săli de clasă pentru Școala de Cântăreți Bisericești. Astăzi și-au reluat menirea pentru care au fost ridicate, și anume, locuințe pentru personalul monahal al Episcopiei.

Deasupra ușii de intrare în sfântul locaș, scris cu dalta într-o placă de piatră, se poate citi următorul text: „Această sfântăși dumnezeiască Besearică ce să cheamă Bolniță, întru carea sa cinstește și să prăznuiește Adormirea Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Mariei iaste zidită din temelia și prin osteneala și cu toată cheltuiala a Prea Sfinției Sale Kir Climent episcop, precum și Besearica cea mare, iarăși de Sfinția Sa s-a înălțat și cu zugravele s-au împodobit în zilele Marii Sale Io Constantin Necolae Voevod. Ispravnic fiind Spiridon monah, chelar.”

Pridvorul este deschis cu arcade, în plin centru, sprijinite pe șase coloane și două semicoloane angajate; acesta este acoperit cu o calotă. Ulterior a fost adaugată o turlă de lemn. Pronaosul, avand același plan, dar de dimensiuni mai mari este acoperit cu o calotp sprijinită pe arce și console, iar accesul în naos se face printr-un zid străpuns de o deschidere centralăși de două deschideri laterale arcuite.

Pictura este executatăîn frescă, în stil bizantin. Întruparea și Jertfa sunt temele importante ale picturii absidei altarului, ilustrate prin Maica Domului Platiterra, prin friza cu profeți, respectiv prin Iisus în mormânt și Viziunea lui Petru din Alexandria. De remarcat este prezența Sfinților Melozi care se închină Maicii Domnului și reprezentarea la proscomidiar a Sfântului Cuvios Climent.