Obiective Antropice / Manastiri / Manastirea Crasna / Descriere Manastirea Crasna / 
Descriere Manastirea Crasna

Mănăstirea Crasna

Cunoscută şi sub numele de Schitul Crasna, Mănăstirea Crasna este o mănăstire de călugări situată în comuna Crasna, judeţul Gorj, la poalele Masivului Parâng. Mănăstirea a fost înfiinţată  la sfârşitul secolului al XV-lea, iar locul retras în care aceasta este situată constituie un colţ de rai unde credincioşii au fost atraşi din zilele Sfântului Nicodim de la Tismana până astăzi.

Descriere

Mănăstirea Crasna, mănăstire de călugări cu viaţă de obşte, numără mai puţin de 10 vieţuitori şi este situată pe şoseaua Târgu Jiu - Novaci la o distanţă de 30 de kilometri de Târgu  Jiu şi la 15 kilometri de Novaci.Cercetările au stabilit că Mănăstirea Crasna a luat fiinţă la sfârşitul secolului al XV-lea. Aşezată într-un loc deosebit de liniştit şi retras, mănăstirea a atras călugări încă de pe timpul Cuviosului Nicodim de la Tismana. Astfel, în secolul al XVI-lea exista acolo o mică sihăstrie cu bisericuţă de lemn, închinată Sfântului Nicolae, unde vieţuiau câţiva călugări retraşi de lume.
Istoric
Biserica din piatră de râu şi noi chilii au fost construite la Mănăstirea Crasna în anul 1636, în locul bisericii de lemn, de Dumitru Filişteanu din Filiaş. Cu această ocazie, a fost introdusă în mănăstire viaţa de obşte. Biserica fost terminată la 24 septembrie 1637, fapt atestat în pisania bisericii: „Cu vrerea Părintelui, a Fiului și a Sfântului Duh, eu, robul lui Iisus Hristos, jupânul Dumitru cel mare cu feciorii lui i-au dat lui Dumnezeu și n-am cruțat avuția ce au zidit această Sfântă mănăstire în zilele bunului voievod Matei Basarab Valeat (7145) 1637 luna septembrie ziua 24”.Un secol mai târziu, Mănăstirea a fost catalogată drept schit la 12 noiembrie 1752,devenind metoc al Episcopiei de Râmnic.
În 1936-1938 Comisia Monumentelor Istorice primeşte un ajutor substanţial din partea  lui Gheorghe Tăttărescu şi aduce reparaţii importante schitului. Pe o placă memorială a clădirii de chilii este scris: „Ridicatu-s-au din temelie aceste chilii și refăcutu-s-a Sfânta biserică precum și celelalte clădiri aflătoare prin gândul și cu ajutorul dumnealor Gheorghe Tăttărescu, consilier regal și al soției Aurelia, în zilele Majestății sale Carol al II-lea, 1938.”
Începând cu anul 1990, în timpul stăreţiei Protosinghelului Ilie Bentoiu, cu ajutorul şi bunăvoinţa Mitropoliei Olteniei şi a IPS Mitropolit academician doctor Nestor Vornicescu, s-a renovat în întregime mănăstirea, aducându-i-se un plus de frumuseţe, păstrând, însă, elementele de originalitate ale acesteia.

Ansamblul mănăstirii

Biserica Mănăstirii Crasna este construită în spiritul arhitecturii bizantine, cu pereţi puţin înalţi, purtând o decoraţie dintr-un brâu de cărămidă sub streaşină şi având arcuri ce par că îi permit rezemarea pe bogata colonadă ce înconjoară biserica.Turla bisericii se află deasupra naosului şi este  de formă octogonală, cu opt ferestre înalte şi înguste.Catapeteasma bisericii este considerată de mulţi printre cele mai frumoase din ţară. Aceasta este înaltă până la boltă, cu o sculptură ornamentală în lemn, poleită cu foi de aur.Pridvorul bisericii este închis de ziduri, având două deschideri pentru intrarea credincioşilor: una aflată în partea de apus cât o uşă normală, şi a doua la intrarea din sud, de dimensiuni reduse. Toate ferestrele bisericii sunt simple şi fără grilaj metalic.
În partea de nord a pridvorului se află o piatra funerară a unuia dintre ctitori, ce poartă inscripţia: „Supt această piatră se odihnesc oasele răposatului robul lui Dumnezeu dumnealui jupân Ion Tundrea fiul răposatului robul lui Dumnezeu Ion Tundrea și s-au pastorit în zilele prea luminatului domn Io Grigore Ghica Voievod la luna lui iunie. Leat.”