Obiective Antropice / Manastiri / Manastirea Vodita / Descriere Vodita / 
Descriere Vodita
Mănăstirea Vodiţa

Mănăstirea Vodiţa, mănăstire de călugări, cu viaţă de obşte,  este cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar din ţara noastră si, totodată, primul aşezământ monahal administrat autonom, după regulile specifice Bisericii Ortodoxe, stabilite în canoane de Sfântul Vasile cel Mare.

Descriere

Mănăstirea Vodiţa, cu hramul „Sfântul Antonie cel Mare” şi „Naşterea Maicii Domnului”se află la o distanță de aproximativ 17 kilometri spre Vest de oraşul Drobeta Turnu Severin și la aproximativ 8 kilometri Est de Orşova. Drumul până la acest lăcaş se abate un kilometru de la Dunăre, pe Valea Vodiţei sau pe cursulrâului cu acelaşi nume.

Istoric

Mănăstirea Vodiţa a fost ridicată între anii 1370 - 1372 de Sfântul Nicodim cu ajutorul voievodului Vladislav I. Încă de la înfiinţare a fost înzestrată de domnitor cu obiecte bisericeşti de valoare, bani şi alte bunuri. Toate daniile primite de Mănăstirea Vodiţa de la Vladislav Voievod au fost continuate de către urmașii acestuia: Dan I, Mircea cel Bătrân, Dan al II-lea, Vlad Dracul şi Radu cel Frumos. De asemenea, Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei (1387-1437) a recunoscut şi confirmat posesiunile primite de Mănăstirea Vodiţa de la domnitorii români.Mănăstirea a primit de la despotul Serbiei în anul 1406, 10 sate sârbești ca metose.
Existenţa Mănăstirii Vodiţa a fost influenţată în mod nemijlocit de expansiunea Imperiului Otoman de la sfârşitul secolului al XV-lea pentru cucerirea popoarelor Europei. După ce cetatea Severinului a fost ocupată în anul 1524 de către armatele turcești aflate sub conducerea lui Baliberg, moșiile ctitoriei Sfântului Nicodim au fost confirmate Mănăstirii Tismana.
Numele Mănăstirii Vodiţa a fost amintit din nou într-un document datând din 14 octombrie 1662. În acest document, se menționează primirea de către stareţul acestei chinovii, arhimandritul Nicodim, a unui ajutor de 350 de ruble din partea țarului Rusiei, Alexei Mihailovici.
La 15 iunie 1689, într-un document, se precizează că mănăstireaa fost rezidită „din temelie” de către Cornea Brăiloiu. De asemenea, stolnicul Constantin Cantacuzino a menționat-o pe harta întocmită de el în anul 1700, împreună cu celelate mănăstiri din Oltenia.
La 10 martie 1705, Constantin Brâncoveanu a acordat printr-un hrisov scutiri „schitului ce iaste la Vodiţa care iaste lângă Dunăre acolo unde şi mai înainte scaun de mănăstire mare au fostu făcută de Sfântul Nicodim”. Din acelaşi documentreiese că o parte din lucrările de refacere ale acestei mănăstiri au fost executate de Athanasie, care la momentul respectiv era egumen al Tismanei.
Ca urmare a războiului austro-turc, încheiat cu pacea de la Passarovitz din anul 1718, Mănăstirea Vodiţa a cunoscut o nouă perioadă de decădere. Ea va mai fi menţionată doar pe harta întocmită în anul 1720 de Samuelis Köleseri.
Episcopul Ghenadie al Râmnicului efectuează o vizită canonică la Vodiţa la data de 5 septembrie 1891, descriind ruinele mănăstirii. Din biserica celei mai vechi ctitorii voievodale atestate documentar mai rămăseseră doar câteva ziduri, iar din chiliile înconjurătoare se mai vedeau doar temeliile.
În luna martie 1990, în municipiul Drobeta Turnu Severin s-a constituit Societatea „Vodiţa”, cu scopul reconstruirii acestei mănăstiri străvechi.Societatea „Vodița” s-a bucurat de binecuvântarea lui Nestor Vornicesu, Mitropolitul de atunci al Olteniei.
La propunerea fundaţiei Societatea „Vodiţa”, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat reînfiinţarea Mănăstirii Vodiţa, ca mănăstire de călugări cu viaţă de obşte, în şedinţa din luna ianuarie 1991.
În perioada anilor 1991-1995 s-a construit aici un impunător corp de chilii, în care se mai află stăreţia şi trapeza mănăstirii.
De asemenea, în anul 1995 s-a demarat execuţia unei frumoase biserici de lemn, la realizarea căreia au fost preluate şi unele elemente din stilul tradiţional maramureșan.
Biserica nouă a Mănăstirii Vodiţa este terminată şi a fost sfinţită la data de 29 iulie 2001, de către Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei de la acea dată.
Începând din anul 1997 stareţ al Mănăstirii Vodiţa este P.C. Protos. Ioanichie Nicolaescu.