Obiective Antropice / Centre de etnografie, folclor si arta populara / Centru Etnografic Arcani / Descriere centru Etno Arcani / 
Descriere centru Etno Arcani

Centru de etnografie, folclor și artă populară: Arcani

ComunaArcanise remarcă prin puternicul caracter etnografic exemplificat în mod admirabil în cadrul muzeului tematic existent în comună, precum și prin tradițiile străvechi pe care localnicii încă le respectă.

Localizare

Comuna Arcani este situată în partea de nord –vest a județului Gorj, la 14 km de orașul Târgu Jiu. Din punct de vedere administrativ, comuna are în componență satele Arcani, Sănătești, Stroiești și Câmpofeni.

Istoric

       În zona Arcani au fost găsite dovezi ale existenței  aşezărilor omeneşti încă din epoca de piatră. Turiștii pot admira la muzeul din sat un topor şi un fragment de cuţit de piatră datând din această perioadă. Un alt topor din piatră descoperit pe raza comunei a fost studiat şi depus la Muzeul de Antichităţi din Bucureşti.

Cimitirul din epoca dacică din locul numit „La Morminţi” precum şi ruinele unei biserici feudale din acelaşi loc sunt dovezi pregnante ale existenței unor așezări în aceste locuri, aspect favorizat și de condiţiile prielnice vieții create de ValeaRâului Jaleş, pe care recomandăm să le vizitați.

La începutul organizării statale, valea acestui râu a reprezentat centrul Țării lui Litovoi, voievod din zona Olteniei în timp ce Judeţul de Jaleş, menționat în documentele epocii, îşi avea reşedinţa la Dăbăceşti pe Jaleş.

Localitatea Arcani este menționată pentru prima dată în Diploma Împăratului Sigismund din 28 octombrie 1428, prin care acesta dă în stăpânirea Tismanei şi a preotului Agaton mai multe sate, printre care şi Arcani,în acelaşi document menționându-se pentru prima dată şi judeţul Jaleş.

 

Etnografie, folclor și artă populară   

Centrul de etnografie, folclor și artă populară Arcani se remarcă prin tradițiile specifice zonei pe care localnicii le-au moștenit din generație în generație și la care turiştii pot chiar lua parte.

Străvechea tradiție ahomanului se respectă anual în zona localității Arcani. Ziua, dar mai ales noaptea de 28 martie, au o semnificație deosebită pentru locuitorii din Arcani, cu această ocazie organizându-se o petrecere.

În timpul zilei se organizează ritualuri precum descântarea babei, căutarea homanului, aprinderea focului în pivniță sau fredonarea cântecelor tradiționale, iar noaptea oamenii se strâng pe dealurile din apropiere pentru a participa la petrecerea organizată.

Conform obiceiului, fetele tineretrebuie să caute homanul, care potrivit tradiției ar avea efecte benefice asupra celor care îl găsesc.

Vizitatorii centrului de etnografie, folclor și artă populară Arcani pot cunoaște mai bine istoria și folclorul zonei în cadrul muzeului sătesc din Arcani. Acesta a fost înfiinţat în anii ‘60, din iniţiativa profesorului Grigore Pupăză și este așezat din 1967 în spaţiul actual.

Clădirea muzeului are o vechime considerabilă, iar din 1996, cu prilejul renovării, a primit numelefondatorului său, Grigore Pupăză. Este situat în centrul comunei, alături de primărie, biserică, dispensar, farmacie, şcoală şi cămin cultural.

Muzeul din comuna Arcani este un element de patrimoniu naţional, reprezentând un ansamblu de creaţii umane, materiale şi spirituale, care prin valoarea lor subliniază identitatea culturală naţională.

Obiectele arheologice şi istorico-documentare expuse în cadrul muzeului sunt:

v  unelte, ceramică, inscripţii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentaţie şi harnaşament, arme, însemne funerare;

v  mărturii materiale şi documentare privind istoria locală;

v  manuscrise, cărţi rare şi cărţi vechi, cărţi cu valoare bibliofilă;

v  documente şi tipărituri de interes social: documente de arhivă, hărţişi alte materiale cartografice;

v  obiecte cu valoare memorialistică

v  obiecte şi documente cu valoare numismatică, monede, decoraţii, insigne, drapele şi stindarde;

v  fotografii ;

v  instrumente muzicale;

v  costume bărbăteşti şi femeieşti.

 

În perioada 1967-1968 în urma colecţionării şi înregistrării unui număr mare de obiecte de patrimoniu, s-a impus o nouă organizare a modului de expunere şi prezentare a întregului material muzeistic. Astfel a fost organizat un sector documentar, un sector artistic şi un sector al ocupaţiilor vechi, tradiţionale.

În prezent, colecţia ocupă 4 săli, numărând sute de documente, un sector numismatic, unul artistic și un sector al ocupaţiilor locale.

În incinta Muzeului din Arcani sunt organizate periodic lansări de carte, simpozioane și alte evenimenteîn cadrul cărora este prezentatăbogăția folclorică a zoneiprin doine, balade, legende, dansuri, datini şi obiceiuri.

 

Obiective culturale

 

Turiștii care aleg Arcani ca destinație de vacanță pot vizita obiectivele de patrimoniu care se regăsesc pe teritoriul comunei și anume:

Ø  Casa de lemn Elisaveta Raşoveanu, cod LMI GJ-II-m-B-09208, ridicată în satul Arcani la începutul secolului XIX-lea.

Casa de lemn Brădiceanu, cod LMI GJ-II-m-B-09391, amplasată în satul Stroiești care datează din secolul XIX.