Obiective Naturale / Paduri / Padurea liliac Ponoare / Descriere padure liliac Pooare / 
Descriere padure liliac Pooare

Pădurea de liliac Ponoarele

 

Pădurea de liliac Ponoarele este o rezervație naturală de tip floristic și peisagistic situată în comuna Ponoarele din județul Mehedinți.

Rezervația se întinde pe o suprafață de 20 hectare, la o altitudine de 500 de metriși reprezintă unica stațiune din țară conservată datorită climatului blând, cu influențe submediteraneene.

Aceasta rezervație este situatăîn zona carstului de platformă al PodișuluiMehedinți, într-o depresiune intramontană, unde apar numeroase ponoare calcaroase. Cele 20 de hectare ale pădurii de liliac au fost declarate monument al naturii încă din anul 1965, parte integrantă din aria protejată „Geo Parcul PodișulMehedinți”.

În cadrulpădurii, pe lângă liliac (Syringavulgaris) si mojdrean (Fraxinusornus), care sunt speciile principale, mai apar diseminate gorunul (Quercuspetraea), garnița (Quercusfarnetto), etc.

În etajul dominat de liliac si mojdrean, mai apar cornul (Cornus mas), dârmox (Viburnumlantana), jugastrul (Acer campestre), alunul (Corylusavellana), paducelul (Crataegusmonogyna), scorușul (Sorbustorminalis), mai rar cărpinița (Carpinusorientalis), vișinul turcesc (Prunusmahaleb), etc. Pădurea de Liliac de la Ponoare reprezintă unica stațiune din țară conservată, datorită climatului umed și blând al depresiunii care este protejată de culmile Mehedințiului. Se întâlnesc speciile rare floristice: laleaua neagra, vișinul turcesc şi altele, precum şi cele faunistice: viperă cu corn si broasca țestoasă. Aici, când liliacul înfloreșteîn prima parte a lunii mai se așterne un covor verde colorat cu nuanțe de la alb la violet, care împrăștie seara după apusul soarelui, un parfum deosebit. In fiecare an se organizeazăSărbătoarea liliacului, care dăinuie oficial din anul 1965, dar ea se țineaîncă din timpuri străvechi, cândbăiețişi fetițe, flăcăişi fete, moșnegişi băbuțe, se adunau pentru a se desfăta la umbra pădurii de liliac.