• Centru de etnografie, folclor și artă populară Horezu - elemente expozitie etnografica
Evenimente Turistice / 
Evenimente Turistice

Nr. Crt.

Obiectiv

Judet

Periaoda

1.

Festivalul de Folclor Pastoral - Novaci

GJ

Jumătatea lunii mai

2.

Sărbătoarea Liliacului -  Ponoare

MH

Începutul lunii mai

3.

Sărbătoarea Pridvor Vâlcean -Râmnicu Vâlcea

VL

Sfârşitul lunii februarie - jumătatea lunii martie

4.

Târgul meșterilor populari din România – Râmnicu Vâlcea

VL

Sfârşitul lunii iulie

5.

Târgul de Ceramică – Horezu

VL

Prima duminica din iunie

6.

Festivalul de Folclor și Târgul de Artizanat – Polovragi

GJ

In jur de 20 iulie

7.

Festival de folclor ‘Cântecul vailor’, Drăgotești

GJ

Luna Iulie

8.

Festivalul Dansurilor și Costumelor Populare – Tismana

GJ

Jumătatea lunii august

9.

Sărbătoarea coborârii oilor de la munte – Baia de Fier

MH

A treia duminica a lunii septembrie

10.

Sărbătoarea Sfântului Andrei – Pocruia Tismana

GJ

30 noiembrie

Focus la Târgul de Turism al Olteniei 

Martie 2018

 

Asociația Focus Oltenia din Craiova a fost prezentă la Târgul de Turism al Olteniei, ediția a III-a, organizat în perioada 9 – 11 martie 2018 la Centrul Multifuncțional Craiova. În cadrul acestui eveniment, au fost prezentate materiale de promovarea proiectului “Focus Oltenia”. 

Proiectul “Focus Oltenia” a fost implementat în perioada 2012 – 2015 prin linia de finanțare Programul Operațional Regional 2007 – 2013; Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul major de intevenție 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică; Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice. 

Proiectul vizează promovarea obiectivelor turistice din regiunea de nord a Olteniei cuprinse în arcul geografic descris de localitățile Râmnicu Vâlcea, Horezu, Baia de Fier, Novaci, Târgu Jiu, Tismana, Baia de Aramă și Ponoarele. Au fost promovate 63 de obiective turistice structurate pe două categorii: naturale (chei, peșteri, păduri) și antropice (mănăstiri, cule, centre de etnografie, folclor și artă populară, sărbători tradiționale și de artă populară). 

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul proiectului www.focus-oltenia.ro

De asemenea, la același stand, în baza unui parteneriat pe care Asociația Focus Oltenia îl are cu Fundația Cuvântul care zidește, au fost expuse și materialele realizate în cadrul proiectelor :

Turismul cultural religios din județele Vâlcea și Olt – oportunitate de promovare a identității naționale și a valorilor patrimoniului național”, cod SMIS 24269, Programul Operațional Regional 2007 – 2013; Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul major de intevenție 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică; Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice;

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul proiectului www.monument-istoric.ro

  • Promovarea potențialului turistic al Mănăstirii Tismana, județul Gorj”, cod SMIS 27112, Programul Operațional Regional 2007 – 2013; Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul major de intevenție 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică; Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice.

Toate proiectele amintite mai sus se află în perioada de sustenabilitate. 

Septembrie, 2014

 

Privind deschiderea vernisajului „Turismul cultural și de agrement”

 

Locaţie:    Casa de Cultură Traian Demetrescu, str. Traian Demetrescu nr. 31,  sala Medievală, Craiova, Dolj

Perioada:  04.09.2014 – 03.10.2014

Program:   Marți –Sâmbătă, 08:30-14:30

 

 

Joi, 04.09.2014, va avea loc deschiderea Vernisajului cu tema „Turismul cultural și de agrement”, realizat în cadrul proiectului „Focus Oltenia”.  

Vernisajul este o componentă a proiectului cu numele „Focus Oltenia”. Proiectul, al cărui beneficiar este Asociaţia Focus Oltenia, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Organism Intermediar Direcția de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism. Acesta presupune promovarea a 63 de obiective turistice naturale şi antropice din nordul Olteniei, reprezentând chei, peşteri, păduri, formaţiuni de tip natural, mănăstiri, cule, centre de etnografie, folclor şi artă populară şi sărbători folclorice şi de artă populară.

Valoarea totală a proiectului este de 910.042,00 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 735.895,00 Lei, asistența financiară nerambursabilă 721.177,10 lei, contribuția Asociaţiei Focus Oltenia 14.717,90 lei și T.V.A. 174.147,00 lei.

Asigurarea vizibilităţii celor 63 de obiective turistice se realizează prin deschiderea unei expoziţii permanente de fotografie şi materiale de promovare. În cadrul acesteia se organizează 6 vernisaje, cu tematici diferite şi durate de câte o lună. Vernisajul cu tema „Turismul cultural și de agrement” este cel de-al doilea din această serie. Participanţii vor primi un set de materiale de promovare conţinând, printre altele, pliante, flyere şi albume. Impresia finală va fi aceea a unei descoperiri importante, potrivită oricărui om dornic de cunoaştere şi relaxare.

Obiectivele promovate în cadrul vernisajului „Turismul cultural și de agrement” vor fi centrele de etnografie, folclor și artă populară: Arcani, Baia de Aramă,  Brădiceni, Horezu, Novaci, Podeni, Vaideeni, Lelești, Vlădești și Obârșia Cloșani.

Susțineți egalitatea de şanse! Protejaţi natura!

                    

Date de contact:

Persoana de contact: prof. Călinescu Mădălina Mari-Jan

Funcţie: Preşedinte al Consiliului Director

Telefon/Fax: 0735.516.3900735.516.390/0251.532.7280251.532.728

Email: focusoltenia@yahoo.com

 

 

 

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a

                                                   Uniunii Europene sau a Guvernului României         

Privind deschiderea vernisajului „Turismul în natură”

 

Locaţie:    Casa de Cultură Traian Demetrescu, str. Traian Demetrescu nr. 31,  sala Medievală, Craiova, Dolj

Perioada:  04.07.2014 – 03.08.2014

Program:   Marți –Sâmbătă, 08:30-14:30

 

 

Vineri, 04.07.2014, va avea loc deschiderea Vernisajului cu tema „Turismul în natură”, realizat în cadrul proiectului „Focus Oltenia”.  

Vernisajul este o componentă a proiectului cu numele „Focus Oltenia”. Proiectul, al cărui beneficiar este Asociaţia Focus Oltenia, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Organism Intermediar Direcția de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism. Acesta presupune promovarea a 63 de obiective turistice naturale şi antropice din nordul Olteniei, reprezentând chei, peşteri, păduri, formaţiuni de tip natural, mănăstiri, cule, centre de etnografie, folclor şi artă populară şi sărbători folclorice şi de artă populară.

Valoarea totală a proiectului este de 910.042,00 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 735.895,00 Lei, asistența financiară nerambursabilă 721.177,10 lei, contribuția Asociaţiei Focus Oltenia 14.717,90 lei și T.V.A. 174.147,00 lei.

Asigurarea vizibilităţii celor 63 de obiective turistice se realizează prin deschiderea unei expoziţii permanente de fotografie şi materiale de promovare. În cadrul acesteia se organizează 6 vernisaje, cu tematici diferite şi durate de câte o lună. Primul dintre aceste vernisaje va fi avea tema „Turismul în natură”. Participanţii vor primi un set de materiale de promovare conţinând, printre altele, pliante, flyere şi albume. Impresia finală va fi aceea a unei descoperiri importante, potrivită oricărui om dornic de cunoaştere şi relaxare.

Obiectivele promovate în cadrul vernisajului „Turismul în natură” vor fi: Cheile Bistriţei, Cheile Bulba, Cheile Costeştilor, Cheile Galbenului, Cheile Olteţului, Cheile Sohodolului, Cheile Topolniţei, Complexul Ponoare, Pădurea Crihala, Pădurea de castani de la Polovragi, Piramidele de pământ şi şiroirile de la Slătioara, Poiana cu narcise şi lalele pestriţe de lângă Târgu Jiu, Pădurea de liliac sălbatic – Ponoare, Trovanții de la Costeşti.

Susțineți egalitatea de şanse! Protejaţi natura!

                    

Date de contact:

Persoana de contact: prof. Călinescu Mădălina Mari-Jan

Funcţie: Preşedinte al Consiliului Director

Telefon/Fax: 0735.516.3900735.516.390/0251.532.7280251.532.728

Email: focusoltenia@yahoo.com

 

 

 

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a

                                                   Uniunii Europene sau a Guvernului României         

Privind deschiderea vernisajului „Agroturismul și turismul ecologic 

 

 

Locaţie:    Casa de Cultură Traian Demetrescu, str. Traian Demetrescu nr. 31,  sala Medievală, Craiova, Dolj

Perioada:  06.01.2015 – 03.02.2015

Program:   Marți–Sâmbătă, 08:30-14:30

 

Marţi, 06.01.2015, a avut loc deschiderea Vernisajului cu tema „Agroturismul și turismul ecologic”,

realizat în cadrul proiectului „Focus Oltenia”.

Vernisajul este o componentă a proiectului cu numele „Focus Oltenia”. Proiectul, al cărui beneficiar este Asociaţia Focus Oltenia, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Organism Intermediar Direcția de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism. Acesta presupune promovarea a 63 de obiective turistice naturale şi antropice din nordul Olteniei, reprezentând chei, peşteri, păduri, formaţiuni de tip natural, mănăstiri, cule, centre de etnografie, folclor şi artă populară şi sărbători folclorice şi de artă populară.

Valoarea totală a proiectului este de 910.042,00 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 735.895,00 Lei, asistența financiară nerambursabilă 721.177,10 lei, contribuția Asociaţiei Focus Oltenia 14.717,90 lei și T.V.A. 174.147,00 lei.

Asigurarea vizibilităţii celor 63 de obiective turistice se realizează prin deschiderea unei expoziţii permanente de fotografie şi materiale de promovare. În cadrul acesteia se organizează 6 vernisaje, cu tematici diferite şi durate de câte o lună. Vernisajul cu tema „Agroturismul și turismul ecologic” este cel de-al patrulea din această serie. Participanţii vor primi un set de materiale de promovare conţinând, printre altele, pliante, flyere şi albume. Impresia finală va fi aceea a unei descoperiri importante, potrivită oricărui om dornic de cunoaştere şi relaxare.

Obiectivele promovate în cadrul vernisajului „Agroturismul și turismul ecologic” vor fi: Cula  Greceanu din Măldărești, Cula I.G. Duca din Măldărești, Cula Tătărescu din Curtișoara, Cula Cornoiu din Curtișoara şi Cula Cartianu din Cartiu.

 

Susțineți egalitatea de şanse! Protejaţi natura!

                    

Date de contact:

Persoana de contact: prof. Călinescu Mădălina Mari-Jan

Funcţie: Preşedinte al Consiliului Director

Telefon/Fax: 0735.516.390/0251.532.728

Email: focusoltenia@yahoo.com

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Privind deschiderea vernisajului „Turismul speologic”

 

Locaţie:    Casa de Cultură Traian Demetrescu, str. Traian Demetrescu nr. 31,  sala Medievală, Craiova, Dolj

Perioada04.03.2015 – 03.04.2015

Program:   Marți–Sâmbătă, 08:30-14:30

 

Miercuri, 04.03.2015, are loc deschiderea Vernisajului cu tema „Turismul speologic”, realizat în cadrul proiectului „Focus Oltenia”.

Vernisajul este o componentă a proiectului cu numele „Focus Oltenia”. Proiectul, al cărui beneficiar este Asociaţia Focus Oltenia, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Organism Intermediar Direcția de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism. Acesta presupune promovarea a 63 de obiective turistice naturale şi antropice din nordul Olteniei, reprezentând chei, peşteri, păduri, formaţiuni de tip natural, mănăstiri, cule, centre de etnografie, folclor şi artă populară şi sărbători folclorice şi de artă populară.

Valoarea totală a proiectului este de 910.042,00 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 735.895,00 Lei, asistența financiară nerambursabilă 721.177,10 lei, contribuția Asociaţiei Focus Oltenia 14.717,90 lei și T.V.A. 174.147,00 lei.

Asigurarea vizibilităţii celor 63 de obiective turistice se realizează prin deschiderea unei expoziţii permanente de fotografie şi materiale de promovare. În cadrul acesteia se organizează 6 vernisaje, cu tematici diferite şi durate de câte o lună. Vernisajul cu tema „Turismul speologic” este cel de-al cincilea din această serie. Participanţii vor primi un set de materiale de promovare conţinând, printre altele, pliante, flyere şi albume. Impresia finală va fi aceea a unei descoperiri importante, potrivită oricărui om dornic de cunoaştere şi relaxare.  

Obiectivele promovate în cadrul vernisajului „Turismul speologic” vor fi Peștera Muierii, Peștera Polovragi, Peștera Urșilor, Peștera Topolnița, Peștera Liliecilor, Peștera lui Epuran, Peștera Sfodea, Peștera Bulba, Peștera Lazului, Peștera Cloșani.

 

Susțineți egalitatea de şanse! Protejaţi natura!

                    

Date de contact:

Persoana de contact: prof. Călinescu Mădălina Mari-Jan

Funcţie: Preşedinte al Consiliului Director

Telefon/Fax: 0735.516.390/0251.532.728

Email: focusoltenia@yahoo.com

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Privind deschiderea vernisajului „Meșteșuguri, obiceiuri și tradiții

 

Locaţie:    Casa de Cultură Traian Demetrescu, str. Traian Demetrescu nr. 31,  sala Medievală, Craiova, Dolj

Perioada:  05.05.2015 – 03.06.2015

Program:   Marți–Sâmbătă, 08:30-14:30

 

Marţi, 05.05.2015, are loc deschiderea Vernisajului cu tema „Meșteșuguri, obiceiuri și tradiții”, realizat în cadrul proiectului „Focus Oltenia”.

Vernisajul este o componentă a proiectului cu numele „Focus Oltenia”. Proiectul, al cărui beneficiar este Asociaţia Focus Oltenia, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Organism Intermediar Direcția de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism. Acesta presupune promovarea a 63 de obiective turistice naturale şi antropice din nordul Olteniei, reprezentând chei, peşteri, păduri, formaţiuni de tip natural, mănăstiri, cule, centre de etnografie, folclor şi artă populară şi sărbători folclorice şi de artă populară.

Valoarea totală a proiectului este de 910.042,00 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 735.895,00 Lei, asistența financiară nerambursabilă 721.177,10 lei, contribuția Asociaţiei Focus Oltenia 14.717,90 lei și T.V.A. 174.147,00 lei.

Asigurarea vizibilităţii celor 63 de obiective turistice se realizează prin deschiderea unei expoziţii permanente de fotografie şi materiale de promovare. În cadrul acesteia se organizează 6 vernisaje, cu tematici diferite şi durate de câte o lună. Vernisajul cu tema „Meșteșuguri, obiceiuri și tradiții” este cel de-al șaselea din această serie. Participanţii vor primi un set de materiale de promovare conţinând, printre altele, pliante, flyere şi albume. Impresia finală va fi aceea a unei descoperiri importante, potrivită oricărui om dornic de cunoaştere şi relaxare.

Obiectivele promovate în cadrul vernisajului „Meșteșuguri, obiceiuri și tradiții” vor fi Festivalul de Folclor Pastoral de la Novaci, Sărbătoarea Liliacului de la Ponoare, Sărbătoarea Pridvor Vâlcean de la  Râmnicu Vâlcea, Târgul meșterilor populari din România de la Râmnicu Vâlcea,       Târgul de Ceramică de la Horezu, Festivalul de Folclor și Târgul de Artizanat de la Polovragi, Festival de folclor „Cântecul văilor” de la  Drăgotești, Festivalul Dansurilor și Costumelor Populare de la Tismana, Sărbătoarea coborârii oilor de la munte - Baia de Fier, Sărbătoarea Sfântului Andrei de la Pocruia Tismana.

 

Susțineți egalitatea de şanse! Protejaţi natura!

 

Date de contact:

Persoana de contact: prof. Călinescu Mădălina Mari-Jan

Funcţie: Preşedinte al Consiliului Director

Telefon/Fax: 0735.516.390/0251.532.728

Email: focusoltenia@yahoo.com

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Privind participarea la Târgul de Turism al României

 

Locaţie:   Bulevardul Mărăşti, nr. 65-67, Bucureşti, România

Perioada:  13.11.2014 – 16.11.2014

Program:   13 – 15.11.2014 (joi - sâmbătă): între orele 10:00 – 18:00

     16.11.2014 (duminică): între orele 10:00 – 16:00

 

În perioada 13.11.2014 – 16.11.2014, Asociaţia Focus Oltenia, în calitate de beneficiar al proiectului „Focus Oltenia”, vă invită să vizitaţi standul de promovare în cadrul Târgului de Turism al României, organizat în Bucureşti, Bulevardul Mărăşti, numerele 65-67.

Proiectul „Focus Oltenia”, al cărui beneficiar este Asociaţia Focus Oltenia, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Organism Intermediar Direcția de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism. Acesta presupune promovarea a 63 de obiective turistice naturale şi antropice din nordul Olteniei, reprezentând  10 peşteri renumite, 7 forma­ţiuni de tip chei remarcabile, 3 păduri memorabile, 4 forma­ţiuni de tip natural marcante, 13 mănăstiri memorabile, 11 centre de etnografie, folclor şi artă populară marcante, 5 cule remarcabile şi 10 sărbători folclorice renumite. În cadrul târgului se va discuta cu potențialii turiști, care vor primi informații cu privire la destinațiile turistice promovate prin proiect și materiale de promovare elaborate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 910.042,00 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 735.895,00 Lei, asistența financiară nerambursabilă 721.177,10 lei, contribuția Asociaţiei Focus Oltenia 14.717,90 lei și T.V.A. 174.147,00 lei.

Prin implementarea acestui proiect a fost creată o bancă de imagini conţinând 8.000 fotografii necesare pentru promovarea turistică a celor 63 obiective turistice selectate din nordul Olteniei (judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea). Au fost elaborate 131 concepte de materiale de promovare şi tipărite cu un tiraj însumat de 85.212 exemplare, reprezentând pliante, afișe, postere publicitare, flyere, albume, fotomontaje tip poster, tricouri și șepci personalizate, bannere stradale, casete luminoase şi afișe publicitare – hartă turistică, 1.000 CD-uri de prezentare şi 10.000 hărți turistice. A fost, de asemenea, realizat un portal web la adresa www.focus-oltenia.ro pentru promovarea celor 63 de obiective turistice.

 

Susțineți egalitatea de şanse! Protejaţi natura!

                    

Date de contact:

Persoana de contact: prof. Călinescu Mădălina Mari-Jan

Funcţie: Preşedinte al Consiliului Director

Telefon/Fax: 0735.516.390/0251.532.728

Email: focusoltenia@yahoo.com

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Privind Târgul de Turism „Vacanța” Constanța

 

Locaţie: Bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 220, loc. Constanța, jud. Constanța, România

Perioada:  6-8 martie 2015

Program:   06 – 08.03.2015 (vineri-duminică): între orele 10:00 – 22:00

    

 

În perioada 06.03.2015 – 08.03.2015, Asociaţia Focus Oltenia, în calitate de beneficiar al proiectului „Focus Oltenia”, vă invită să vizitaţi standul de promovare în cadrul Târgul de Turism „Vacanța” Constanța Ediția a VI-a, organizat în Constanța,  Bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 220.

Proiectul „Focus Oltenia”, al cărui beneficiar este Asociaţia Focus Oltenia, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Organism Intermediar Direcția de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism. Acesta presupune promovarea a 63 de obiective turistice naturale şi antropice din nordul Olteniei, reprezentând  10 peşteri renumite, 7 forma­ţiuni de tip chei remarcabile, 3 păduri memorabile, 4 forma­ţiuni de tip natural marcante, 13 mănăstiri memorabile, 11 centre de etnografie, folclor şi artă populară marcante, 5 cule remarcabile şi 10 sărbători folclorice renumite. În cadrul târgului se va discuta cu potențialii turiști, care vor primi informații cu privire la destinațiile turistice promovate prin proiect și materiale de promovare elaborate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 910.042,00 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 735.895,00 Lei, asistența financiară nerambursabilă 721.177,10 lei, contribuția Asociaţiei Focus Oltenia 14.717,90 lei și T.V.A. 174.147,00 lei.

Prin implementarea acestui proiect a fost creată o bancă de imagini conţinând 8.000 fotografii necesare pentru promovarea turistică a celor 63 obiective turistice selectate din nordul Olteniei (judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea). Au fost elaborate 131 concepte de materiale de promovare şi tipărite cu un tiraj însumat de 85.212 exemplare, reprezentând pliante, afișe, postere publicitare, flyere, albume, fotomontaje tip poster, tricouri și șepci personalizate, bannere stradale, casete luminoase şi afișe publicitare – hartă turistică, 1.000 CD-uri de prezentare şi 10.000 hărți turistice. A fost, de asemenea, realizat un portal web la adresa www.focus-oltenia.ro pentru promovarea celor 63 de obiective turistice.

 

Susțineți egalitatea de şanse! Protejaţi natura!

                    

Date de contact:

Persoana de contact: prof. Călinescu Mădălina Mari-Jan

Funcţie: Preşedinte al Consiliului Director

Telefon/Fax: 0735.516.390/0251.532.728

Email: focusoltenia@yahoo.com

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Privind Târgul de Turism „Vacanța” Timișoara

 

Locaţie:  Sala Polivalentă, Bulevardul Eroilor de la Tisa, Nr. 22, Timișoara, județul Timiș

Perioada:  20 - 22 martie 2015

Program:   20 - 22 martie 2015 (vineri-duminică), între orele 10.00-18.00.    

 

În perioada 20.03.2015 – 22.03.2015, Asociaţia Focus Oltenia, în calitate de beneficiar al proiectului „Focus Oltenia”, vă invită să vizitaţi standul de promovare în cadrul Târgul de Turism „Vacanța” din Timișoara Ediția a II-a, organizat în Timișoara, Sala Polivalentă, Bulevardul Eroilor de la Tisa, Nr. 22.

Proiectul „Focus Oltenia”, al cărui beneficiar este Asociaţia Focus Oltenia, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Organism Intermediar Direcția de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism. Acesta presupune promovarea a 63 de obiective turistice naturale şi antropice din nordul Olteniei, reprezentând  10 peşteri renumite, 7 forma­ţiuni de tip chei remarcabile, 3 păduri memorabile, 4 forma­ţiuni de tip natural marcante, 13 mănăstiri memorabile, 11 centre de etnografie, folclor şi artă populară marcante, 5 cule remarcabile şi 10 sărbători folclorice renumite. În cadrul târgului se va discuta cu potențialii turiști, care vor primi informații cu privire la destinațiile turistice promovate prin proiect și materiale de promovare elaborate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 910.042,00 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 735.895,00 Lei, asistența financiară nerambursabilă 721.177,10 lei, contribuția Asociaţiei Focus Oltenia 14.717,90 lei și T.V.A. 174.147,00 lei.

Prin implementarea acestui proiect a fost creată o bancă de imagini conţinând 8.000 fotografii necesare pentru promovarea turistică a celor 63 obiective turistice selectate din nordul Olteniei (judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea). Au fost elaborate 131 concepte de materiale de promovare şi tipărite cu un tiraj însumat de 85.212 exemplare, reprezentând pliante, afișe, postere publicitare, flyere, albume, fotomontaje tip poster, tricouri și șepci personalizate, bannere stradale, casete luminoase şi afișe publicitare – hartă turistică, 1.000 CD-uri de prezentare şi 10.000 hărți turistice. A fost, de asemenea, realizat un portal web la adresa www.focus-oltenia.ro pentru promovarea celor 63 de obiective turistice.

 

Susțineți egalitatea de şanse! Protejaţi natura!

                    

Date de contact:

Persoana de contact: prof. Călinescu Mădălina Mari-Jan

Funcţie: Preşedinte al Consiliului Director

Telefon/Fax: 0735.516.390/0251.532.728

Email: focusoltenia@yahoo.com

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Privind deschiderea vernisajului „Turismul cultural și de agrement”

 

Locaţie: Casa de Cultură Traian Demetrescu, str. Traian Demetrescu nr. 31, sala Medievală, Craiova, Dolj

Perioada: 04.11.2014 – 03.12.2014

Program: Marți –Sâmbătă, 08:30-14:30

Marți, 04.11.2014, are loc deschiderea Vernisajului cu tema „Turismul religios și istoric”, realizat în cadrul proiectului „Focus Oltenia”.

Vernisajul este o componentă a proiectului cu numele „Focus Oltenia”. Proiectul, al cărui beneficiar este Asociaţia Focus Oltenia, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Organism Intermediar Direcția de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din cadrul Autorității Naționale pentru Turism. Acesta presupune promovarea a 63 de obiective turistice naturale şi antropice din nordul Olteniei, reprezentând chei, peşteri, păduri, formaţiuni de tip natural, mănăstiri, cule, centre de etnografie, folclor şi artă populară şi sărbători folclorice şi de artă populară.

 

 Valoarea totală a proiectului este de 910.042,00 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 735.895,00 Lei, asistența financiară nerambursabilă 721.177,10 lei, contribuția Asociaţiei Focus Oltenia 14.717,90 lei și T.V.A. 174.147,00 lei.

Asigurarea vizibilităţii celor 63 de obiective turistice se realizează prin deschiderea unei expoziţii permanente de fotografie şi materiale de promovare. În cadrul acesteia se organizează 6 vernisaje, cu tematici diferite şi durate de câte o lună. Vernisajul cu tema „Turismul religios și istoric” este cel de-al treilea din această serie. Participanţii vor primi un set de materiale de promovare conţinând, printre altele, pliante, flyere şi albume. Impresia finală va fi aceea a unei descoperiri importante, potrivită oricărui om dornic de cunoaştere şi relaxare.

Obiectivele promovate în cadrul vernisajului „Turismul religios și istoric” vor fi mănăstirile Arnota, Polovragi, Vodița, Crasna, Hurezi, Bistrița, Cozia, Dintr-un Lemn, Icoana, Lainici, Bolniță, Frăsinei, Stănișoara.

Susțineți egalitatea de şanse! Protejaţi natura!

Date de contact:

Persoana de contact: prof. Călinescu Mădălina Mari-Jan

Funcţie: Preşedinte al Consiliului Director

Telefon/Fax: 0735.516.390/0251.532.728

Email: focusoltenia@yahoo.com

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a

 

Uniunii Europene sau a Guvernului României