Obiective Antropice / Sarbatori folclorice si de arta populara / Festivalul de la Polovragi / Festival Plovragi Descriere / 
Festival Plovragi Descriere

Festivalul de Folclor și Târgul de Artizanat – Polovragi

 

Festivalul de Folclor și Târgul de Artizanat, cunoscut și sub denumirea de „Nedeea de la Polovragi” este una dintre cele mai vechi sărbători ale României, fiind recunoscut ca cel mai pitoresc bâlci/târg ancestral.

Localizare

Festivalul de Folclor și Târgul de Artizanat are loc în comuna Polovragi din județul Gorj, pe o perioadă de 7 zile, fiecare zi având o anumită tematică – tradiții, produse tradiționale, dansuri populare, obiceiuri.

Elemente specifice

Denumirea de Polovragi ar avea originea de la numele unei câmpii „Poleo” unde se adunau vracii și inițiații dacilor. Cert este că practica geto-dacă se va regăsi și în practica isihasmului ortodox de mai târziu, faptul că aici se înalță Mănăstirea Polovragi, fiind semnificativ. Exista, de asemenea, un obicei tradițional a cărui origine este chiar geto-dacă, adică vestita Nedee de la Polovragi. Sărbătoarea se ținea la început pe Vârful Nedeea, la circa 2111 metri, unde participau geto-dacii de pe ambii versanți ai Carpaților, și dinspre Ardealul de azi, și dinspre câmpie.

Și această sărbătoare a fost preluată de creștinism ulterior, astfel că la 20 iulie se desfășoarăîn fiecare an Târgul de Sfântul Ilie. Târgul durează timp de o săptămânăși reunește păstori din zona munților. Este târgul unde găsim și azi tradiții precreștine ce au fost preluate din trecut și este un prilej de cinstire a muntelui, animalelor și vieții.

Aici se adunăîn fiecare an, ciobanii de la Săliște, Mărginimea Sibiului, Jina, Șugag, precum și cei de la Polovragi, Novaci și Vaideeni. La această sărbătoare se obișnuia a se face și un mic târg, unde negustorii aduceau clopote, cuie de șindrilă, frânghii, hamuri, șei de piele, desagi, încălțăminte. De atunci se organizează an de an, aproape fărăîntrerupere acest târg.

În prezent, bâlciul este printre cele mai mari din țară, șireprezintă un eveniment deosebit pentru viața socială, culturalăși economică a Polovragiului. Este întâlnirea cea mai importantă a păstorilor pe perioada de varăcând sunt urcați cu turmele în munte.

În afara de târg, care a căpătat amprenta modernității, în ultimii ani s-a creat obișnuința organizării unei serbări populare care constăîntr-o paradă a portului popular local, a târgului de artizanat și a unui spectacol folcloric.