Obiective Antropice / Sarbatori folclorice si de arta populara / Sarbatoarea Sf Andrei / sf andrei descriere / 
sf andrei descriere

ărbătoarea Sfântului Andrei – Pocruia Tismana

Sărbătoarea Sfântului Andrei este organizată pe data de 30 noiembrie și reprezintă una dintre cele mai importante evenimente creștine.

Istoric

În anul 1807 locuitorii satului Pocruia au construit o biserică de lemn cu hramul „Sfântului Andrei”unde şi-au adus în mod deosebit contribuţia Nicolae Pârjol, Matei Pârgaru, Şerban Călescu, Stanciu Pârgaru şi logofătul Matei Ipistatul. Acest lăcaş care e declarat monument istoric ajunsese în paragină prin degradarea acoperişului. Dar în cursul anului 1997, preotul Viorel Virtici, făcând apel la enoriaşii satului, a reuşit să adune banii necesari cu care afăcut din nou acoperişul.

În anul 1900 lângă această biserică a început construcţia unei biserici mai mari cu zidul din cărămidă iar acoperişul cu tablă. Această biserică nu a putut fi dată în folosinţă decât în anul 1963, când s-a executat pictura şi sfinţirea bisericii având ca paroh pe preotul Haralambie Argintaru.

Satul Pocruia a depins de mănăstirea Tismana până în secolul XIX când în urma reformei agrare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, locuitorii satului au fost împroprietăriţi cu pământ din moşia mănăstirii Tismana.

Obiective turistice

Turiștii pot merge și la Mănăstirea Tismana, care se află pe teritoriul orașului Tismana din județul Gorj, la 36 de km de orașul Târgu-Jiu.

Mănăstirea este un monument de arhitectură religioasă feudală, ridicată pe la sfârşitul sec. al XIV-lea, considerată ca fiind cel mai vechi așezământ monahal încă în funcțiune din Țara Românească. Ctitorul mănăstirii este Cuviosul Nicodim cel Sfințit de la Tismana.

Fiind așezată într-un peisaj fermecător, asemenea unui castel medieval cu bastioane la colțuri, mănăstirea Tismana se află pe vârf de stâncă, pe muntele Stârmina, înconjurată de culmi împădurite și stâncoase.

Mănăstirea reprezintă un lăcaș de reculegere și închinăciune, un monument de prea frumoasă artă străveche. Ea a avut rol  de post de apărare al țării în vremuri de război.

Tradiție în Tismana

Despre localitatea Tismana putem spune că este şi un renumit centru al artei populare, în special al ţesăturilor şi al portului popular, covoarele gorjeneşti ţesute aici fiind foarte cunoscute. În Tismana pot fi readuse la viață vechile obiceiuri meșteșugărești pentru a fi produse din nou celebrele scoarţe olteneşti, cusături şi costume populare cu podoabe specific gorjeneşti sau broderii lucrate de mână.